Go to Top

Ölçü Değişim Tablosu

Uzunluk Ölçüsü Birimleri

Uzunluk/ Length

m

km

inç (in)

ayak (ft)

yarda

kara mili

deniz mili

1 metre (m.)

1

0.001

39.37

3.281

1.094

-

-

1 kilometre(km.)

1000

1

39370

3281

1094

0.6214

0.5396

1 inç (in.) inch

0.0254

-

1

0.833

0.0278

-

-

1 ayak (foot) ft.

0.3048

-

12

1

0.3333

-

-

1 yarda (yard.)

0.9144

-

36

3

1

-

-

1 kara mili (statute mile)

1609

1.609

63360

5280

1760

1

0.8684

1 deniz mili (nautical mile)

1852

1.852

72960

6080

2027

1.152

1

 

Alan Ölçüsü Birimleri

Alan / Area

a

ha²

km²

in²

ft²

yard

mil²

acre

1 metre kare (m².)

1

0.01

-

-

1550

10.76

1.196

-

-

1 ar (a)

100

1

0.01

-

-

1076

119.6

-

0.0247

1 hektar (ha)

10000

100

1

0.01

-

-

0.0039

2.47

-

1 kilometre kare (km²)

-

10000

100

1

-

-

-

0.3861

247.1

1 inç kare (inch square)

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1 ayak kare ft² (foot  square)

0.0929

-

-

-

144

1

0.111

-

-

1 yarda kare (square yard)

0.8361

-

-

-

1296

9

1

-

-

1 mil kare (square mile)

-

-

259

2.59

-

-

-

1

640

1 acre

4050

40.5

0.405

-

-

43640

4850

0.0016

1

 

Ağırlık Ölçüsü Birimleri

Ağırlık /

Weight

kg.

ton

ounce

libre pound

stone

1 kilogram (kg.)

1

0.001

35.27

2.205

0.157

1 ton (metrik)

1000

1

35274

2204.6

157.47

1 ounce (oz.)

0.028

-

1

0.0625

0.004

1libre (lb.) (pound)

0.454

-

16

1

0.071

1 stone

6.35

0.0064

224

14

1

Hacim Ölçüsü Birimleri

Hacim/

Volume

Litre

(dm³)

in³

ft³

ABD

yard³

İng.

ounce

ABD

ounce

İng.

galon

İng.

galon

İng.

Pint

1 litre (dm³)

1

61.02 

0.035

-

33.81

35.3

0.2642

0.22

1.76

1 inç küp (in³)

0.0164

1

-

-

0.5541

0.5768

-

-

0.0288

1 ayak küp

(cubic foot)ft³

28.32

1728

1

0.0370

957.5

966.6

7.481

6.232

49.83

1 yarda küp

764.6

46656

27

1

25853

26909

202

168.2

1345

1 ounce (ABD)

0.02296

1.805

-

-

1

1.041

-

-

0.0520

1 ounce (İng.)

0.0284

1.734

-

-

0.9607

1

-

-

0.05

1 galon (ABD)

3.785

231

0.1337

-

128

133.2

1

0.8327

6.662

1 galon (İng.)

4.546 

277.4

0.1603

-

153.7

160

1.201

1

8

1 pint (İng.)

0.5682

34.68

0.02

-

1921

20

0.1501

0.125

1